فوت و فن

فرشته همایونی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دارای مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه ملی ملایر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد نجف اباد
مدرس دوره های خانواده، جنسی- زناشویی، پیش از ازدواج و …
۳ سال سابقه مشاور تحصیلی در کانون قلم چی
انجام مشاوره تخصصی در حیطه‌های: پیش از ازدواج، بعد از ازدواج، خانواده، درمان اختلالات: وسواس، فوبیا، وحشتزدگی، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب و اختلالات جنسی. مشاوره تحصیلی.