فوت و فن
تصویر فرشته همایونی

فرشته همایونی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دارای مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه ملی ملایر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد نجف اباد
مدرس دوره های خانواده، جنسی- زناشویی، پیش از ازدواج و …
۳ سال سابقه مشاور تحصیلی در کانون قلم چی
انجام مشاوره تخصصی در حیطه‌های: پیش از ازدواج، بعد از ازدواج، خانواده، درمان اختلالات: وسواس، فوبیا، وحشتزدگی، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب و اختلالات جنسی. مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی فردی