فوت و فن | آموزش آنلاین
تصویر دانداپانی

دانداپانی هندو

سخنران بهبود قردی - کارآفرین - کشیش هندو - استاد بزرگ مدیتیشن و انرژی - راهب

دانداپانی یک کشیش هندو، سخنگوی بهبود فردی و یک کارآفرین است. اجداد او سریلانکایی هستند اما او در مالزی به دنیال آمده و در استرالیا بزرگ شده است . پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه با مدرک مهندسی برق ، او تحصیل را به کلی ترک کرد تا به یک راهب هندو تبدیل شود .