فوت و فن | آموزش آنلاین

بتول زاغی

کارشناس میکروبیولوژی - مدرس عالی‌رتبه مهارت‌های خانگی

بتول زاغی متولد ۱۳۶۵ . کارشناس میکروبیولوژی . پنج سال سابقه ی کار در آزمایشگاه تشخیص طبی و سه سال سابقه بافت و اموزش دارم .