فوت و فن
تصویر ابوالفضل بیات

ابوالفضل بیات

بنیانگذار مجموعه آموزشی فوت و فن - مدرس و محقق قانون جذب

موسس سایت فوت و فن و از بهترین مدرسان قانون جذب و روانشناسی ثروت با دوره های فوق العاده کاربردی پا به میان گذاشته است، علاوه بر ساخت و تهیه دوره های قانون جذب و روانشناسی موفقیت ایشان دوره های اساتید خارجی را هم به فارسی دوبله کرده اند تا در دسترس فارسی زبانان باشد.