نمایش یک نتیجه

  • تصویر کلیدهای تربیت کودکان

    کلیدهای تربیت کودکان

    100,000 تومان
    ما رفتارهای متفاوتی را در کودکان مشاهده می کنیم که برخی از آن ها به رشد و شادمانی آنها کمک میکند و برخی در کوتاه مدت یا دراز مدت به آنان آسیب می رساند. وقتی می خواهیم رفتارهای خاصی را تقویت کرده و رفتار های منفی دیگری را تغییر دهیم
    خرید و دانلود