نمایش یک نتیجه

  • رژیم تعیین جنسیت

    آموزش رژیم تعیین جنسیت – رژیم پسرزایی

    199,000 تومان
    در شرایط ایده آل شانس پسر یادختردار شدن جنین ۵۰،۵۰ است،بنابراین،رژیم غذایی باید به نحوی انتخاب شود که نه تنها باعث بالارفتن ماده معدنی موردنظر نشود بلکه مقدار املاحی را که باعث جلب اسپرماتوزوئید جنسیت دختر میشود در خون را کاهش دهد.
    خرید و دانلود