نمایش یک نتیجه

  • تصویر دوره اسرار کسب ثروت فاش میشود از کوین ترودو

    دوره اسرار کشف ثروت فاش میشود | کوین ترودو + دوبله فارسی

    78,000 تومان
    کوین عضو گروه های مخفی بوده و معتقد است گروه های مخفی مثل فراماسونری و برادرهود اسکال اند بونز رازهایی را میدانند و میگویند یک نیروی برتر بر جهان حکم فرماست که با دانستن این رازها میتوان آن نیرو را به خدمت گرفت و به هیچ عنوان نمیخواهند بقیه افراد جامعه از این رازها باخبر شوند. اما کوین تورودو که از اعضای اصلی این گروه هاست برای اولین بار در این سمینار این راز را فاش کرد و به همین دلیل به ده سال زندان محکوم شد.
    خرید و دانلود