نمایش یک نتیجه

  • تصویر دوره هفت گام تا آرامش

    هفت گام تا آرامش | روش‌های رسیدن به آرامش ذهن و روحی

    69,000 تومان
    قبل از اینکه خودم این دوره آمورشی را کار کنم خیلی با دیگران در ذهنم دعوا و جنگ می کردم اما بعد از کار کردن این دوره آموزشی خیلی از مسائل در درونم حل شد و با دیگران ارتباط بهتری برقرار کردم و آنها را حتی در بدترین شرایط توانستم( درک کنم. موضوعات جدی در زندگیم پیش آمد که اگر اصول این دوره را پیاده سازی نمی کردم شاید امروز زندگیم دچار بحران های جدی شده بود.
    خرید و دانلود