فوت و فن

اتفاقات جسمی که هنگام رابطه جنسی برای ما پیش میاید

اتفاقاتی که در طول یک رابطه جنسی تجربه میکنیم

در طول سکس چه اتفاقاتی برای بدن ما می افتد

4 مرحله‌ ی پاسخ جنسی را در زیر مفصلا توضیح خواهیم داد. ۱: میل جنسی: واژه‌ی میل دال بر مولفه‌های…