فوت و فن | آموزش آنلاین

کژکاری های جنسی – نابه‌هنجاری های جنسی چیست؟

تصویر کژکاری های جنسی

اختلالات عملکرد جنسی :

نابهنجاري ها يا نارسايي هاي کارکرد جنسي با آشفتگي در تمايل جنسي و تغييرات رواني فيزيولوژيکي مشخص مي شوند. موجب پريشاني و مشکلات بين فردي قابل ملاحظه مي شوند. کژکاري هاي جنسي اختلالاتي هستند که مقاربت يا لذت بردن از آن را براي فرد مشکل و غير ممکن مي سازند. کژ کاري هاي جنسي براي کساني که آن را تجربه مي کنند خيلي استرس زا هستند و اغلب، افراد مبتلا را به سوي ناکامي و احساس گناه پيرامون عجز و شکست ، فقدان عزت نفس و مشکلات بين فردي با شريک جنسي سوق مي دهند . اين افراد حتي در صورت فقدان مشکلات جسماني قادر نيستند از ارتباط جنسي شان کاملاً لذت ببرند زيرا پاسخ هاي جنسي شان به علل روان شناختي ضعيف شده، بازداري شده و يا حتي کاملاً مسدود شده است. اين وضعيتي است که در آن رفتار جنسي يا نبود رفتار جنسي منجر به اضطراب ، عصبانيت و ناکامي مي شود که مي تواند درنهايت نارضايتي و فشار در روابط طرفين ايجاد کند. نابهنجاري هاي جنسي، اختلال يا آشفتگي هايي در ميل جنسي، برانگيختگي يا اوج لذت جنسي هستند. کژکاري ها را معمولاً به عنوان گروهي از مشکلات در حوزه مسايل جنسي بهنجار در نظر مي گيرند. دراغلب زوجين، کژکاري هاي جنسي با تعارضات بين فردي همراه مي شوند. نابهنجاري هاي جنسي، اختلال يا آشفتگي هايي در ميل جنسي، برانگيختگي يا اوج لذت جنسي هستند. کژکاري هاي جنسي، مشکلات موجود در رفتارهاي جنسي ومشکلات عاطفي و نگرشي همراه با آن را شامل مي شوند. اختلالات عملکرد جنسی چه منبع بيولوژيک داشته باشند و چه از مسايل روان شناختي نشات بگيرند، در اغلب موارد باعث مي شوند تا زن يا مرد به احساس خود نسبت به همسرشان يا احساس همسرشان نسبت به خود شک کرده و چنين سوالاتي در ذهنشان ايجاد شود: آيا اگر واقعاً به همسرم علاقه داشتم، دچار مشکل جنسي مي شدم؟، آيا اگر واقعاً از نظر همسرم دوست داشتني بودم، باز هم در ارتباط جنسي مان مشکل داشتيم؟ اکثراً ذهن اين زوجين با مفاهيمي همچون تقصير، سرزنش، و گناه مشغول است که اين حوزه مشکل راتشديد مي کند.

در مورد اختلالات جنسی بیشتر بدانید.

فرشته همایونی| کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.