فوت و فن

تفاوت های جنسی در زنان و مردان

تفاوت های جنسی در زنان و مردان

آیا تا بحال به موضوع تفاوت های جنسی در زنان و مردان فکر کرده اید؟ آیا فکر می کنید رابطه ی جنسی در زنان و مردان متفاوت است یا مکانیزم متفاوتی دارد؟ جالب است بدانید که زنان و مردان در موارد مختلفی با یکدیگر تفاوتها و تشابهاتی دارند. از جمله مسائل روانشناختی، جسمی، روابط جنسی، عشق ورزیدن، عواطف و … با توجه به اینکه رابطه ی جنسی تاثیر بسیار زیادی در پایداری روابط زوجین و خشنودی روابط زوجین ایفا می کند در این مقاله می خواهیم تفاوت های جنسی در زنان و مردان را بررسی کنیم. 

                                                                               تفاوت های جنسی در زنان و مردان

تفاوت های جنسی در زنان و مردان عبارتند از

 • تولید هورمون استروژن: (هورمون جنسی زنانه) باعث کمتر شدن خشونت، کاهش پرخاشگری، ابراز وجود، رقابت و … در زنان می شود. تولید هورمون زنانه، پیوندجویی را در زنان تقویت می کند. تولید هورمون تستسترون (هورمون جنسی مردانه) میل جنسی، پرخاشگری، تهاجم، رقابت، اتکا به نفس، حرکت های تند و … را در مردان سبب می شود. تولید بیشتر این هورمون، مردان را به خشونت، تجاوزهای جنسی و بدرفتاری جنسی، حس رقابت، اتکا به نفس و رسیدن به هدف، سوق می دهد.
 • تفاوت در میزان میل جنسی: میل جنسی در زنان کمتر از مردان است، زنان قلب مردان را می خواهند و دوست دارند که همسرانشان با آنها عاطفی و احساسی رفتار کنند و اگر رفتار عاطفی نداشته باشند زنان دلسرد شده و احساس می کنند که همسرشان او را دوست ندارد اما میل جنسی در مردان بیشتر است. مردان جسم زنان را می خواهند و دوست دارند که با هسرشان رابطه ی جنسی داشته باشند و سکس را نشانه ی عشق و دوست داشتن خود می دانند.
 • توجه به سکس: مردان به روابط جنسی توجه دارند. عشق برای زنان بخشی از زندگی آنها است اما مردان زیاد به برقراری رابطه جنسی می اندیشند. این یکی از تصورات زنان نسبت به مردان است که واقعیت دارد اما زنان باید آگاه باشند که این یکی از خصوصیت های بیولوژیکی مردان است زرا بسیاری از زنان در مکالمات روزانه ی خود می گویند تمتم زندگی همسرم فقط و فقط سکس است و یا همسرم فقط مرا برای سکس می خواهد و فکر می کنند که به خودی خود برای همسرشان ارزش ندارند اما زنان باید بدانند در واقع مردان در طبیعت این گونه طراحی گردیده اند و نباید به آنها به دید موجوداتی شیطانی نگریست. البته مردان قادر به کنترل میل جنسی خود می باشند.
 •  تهییج جنسی: انگیزش بصری نقش مهمی در تهییج جنسی مردان ایفا می کند، مردان از لحاظ جنسی موجوداتی بصری هستند و با دیدن تحریک شده (مانند دیدن بدن برهنه همسرشان) اما زنان بیشتر نسبت به کلام و واژه ها و لحن صدا از خود واکنش نشان داده و برانگیخته می گردند. عدم آگاهی نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس می تواند برای زنان و مردان مشکل ساز باشد. تصور کنید که شما باید برای همسر خود لباس های زیبا و تحریک کننده بپوشید تا بتوانید او را هیجانی کنید اما شما این دانش را ندارید و این کار را انجام نمی دهید، چه اتفاقی می افتد؟ به مرور نسبت به یکدیگر بی میل می شوید.
 • نقش تخیلات: تخیلات نیز نقش بسیار قدرتمندی در تهییج جنسی مردان ایفا می کند. این بدان معناست که مردان بسیار در مورد رابطه جنسی خیالپردازی می کنند. یافته ها بیانگر آن است که مردان 3 برابر زنان برقراری رابطه جنسی را در رویاهای خود می بینند اما زنان اصولا خیالپردازی کمتری دارند.
 • میزان سطح انرژی: مردان و زنان در سطح انرژی و تمایلات جنسی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. زنان معمولا یک باطری و یا منبع انرژی دارند که تمام کارهای خود را با آن انجام می دهند از قبیل کار، مراقبت و رابطه جنسی. اما مردان یک باطری تعبیه شده یدک صرفا برای برقراری رابطه جنسی همواره در اختیار دارند. بدین مفهوم که یک مرد ممکن است مانند یک دونده ماراتون خسته و ناتوان باشد اما کماکان انرژی کافی برای برقراری رابطه جنسی در اختیار خواهد داشت. اما این سناریو برای زنان هیچ مصداقی ندارد. این مسئله به ساختار مغزی زن و مرد مربوط می گردد. اینکه اگر مرد بسیار خسته از کار به خانه بیاید انرژی و توان رابطه جنسی را دارد اما زنان اگر از کارهای خانه خسته شده باشد هیچ میلی برای رابطه جنسی ندارد.
 • میزان احساسات در سکس: میل جنسی مردان کمتر به احساسات مقید است. این تفاوت نیز می تواند تنش جنسی بزرگی را میان زنان ومردان پدید آورد. اما این نیز یک تمایز بیولوژیکی می باشد اما میل جنسی زنان شدیداً به بخش احساسی و عاطفی مغزشان مرتبط است. زنان قبل از برقراری رابطه جنسی علاوه به اینکه باید در آرامش کامل بوده و واقعا شاد باشند، از نظر احساسی و عاطفی باید به رضایت برسند و مورد نوازش قرار بگیرند، تا بتوانند رابطه رضایت بخشی برقرار کنند.
 • زنان و مردان هر دو تحت تاثیر سیکل هورمونی قرار دارند: اکثر زنان سیکل ۲۸ روزه ای داشته که برخلق و خو و تمایلات جنسی آنان تاثیر گذار است. مردان نیز دارای سیکل بیولوژیکی هستند. مردان دارای انباشت تستوسترون 3 روزه در بدن خود می باشند. یک مرد معمولی دارای سائق جنسی 3 روز در میان می باشد. یعنی تمایل دارد حداقل 3 روز در میان رابطه جنسی داشته باشد. اما این سیکل نیز همچون سیکل زنان در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. البته این موضوع نباید توجیهی برای زیاده خواهی مردان باشد از آنجایی که این تمایلات قابل کنترل می باشد.
 • تفاوت در خیانت: خیانت جنسی برای مردان و خیانت احساسی (رابطه صمیمی) برای زنان غیر قابل تحمل است. بدین مفهوم که برای یک مرد حتی تصور خیانت جنسی همسرش می تواند واکنش شدیدی در وی ایجاد کند. اما زنان بیشتر از این موضوع هراس دارند که نکند همسرشان آنها را رها کرده و عاشق زن دیگری شود.

                                                                                         خیانت

 • شدت ارگاسم: شدت ارگاسم (اوج لذت جنسی) در زنان بیشتر تا مردان است و زنان می توانند در طول رابطه چندبار ارگاسم را تجربه کنند اما مردان فقط یک بار می توانند ارگسام را تجربه کنند در طول یک رابطه.
 • مدت زمان رسیدن به ارگاسم: یکی دیگر از تفاوتهای دردسر ساز مدت رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان کمتر از 3 دقیقه و در زنان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (حداقل ۱۲ دقیقه) به طول می انجامد.
 • تناوب در سکس: یکی دیگر از تفاوتهای مشکل آفرین کاهش تناوب روابط جنسی در مردان و زنان واکنشهای متفاوتی ایجاد می کند: در مردان میل جنسی افزایش یافته، سریعتر تحریک شده و آسانتر به اوج لذت جنسی می رسند اما در زنان کاملا برعکس است بطوری که میل جنسی کاهش یافته، به سختی برانگیخته می گردند و رسیدن به اوج لذت جنسی بسیار دشوار می گردد.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش ها حاکی از ان است که دو سوم طلاق‌ها ناشی از مسائل جنسی و تفاوت های جنسی در زنان و مردان است و مسائل جنسی نقش بسیار پررنگی را در استحکام خانواده و افزایش صمیمیت زوجین ایفا می‌کند. که اگر زوجین با در نظر گرفتن تفاوت‌های ناشی از دو جنس و همچنین افرایش دانش و آگاهی و کسب مهارت سعی کنند که روابط خود را به حداکثر میزان رضایت برسانند، می‌توانند به ارامش روحی و روانی خود، و شادمانی و خوشنودی خود کمک وافری نمایند و همچنین زمانی که رابطه‌ی جنسی مطلوب و رضایت بخش باشد زوجین میزان بخشودگی بیشتری نسبت به همدیگر دارند. برای افزایش دانش و اگاهی جنسی خود می توانید از پکیج آموزش مهارت های جنسی زناشویی استفاده کنید. همچنین اگر می خواهید در سایر تفاوتهای زنان و مردان اطلاعات کسب کنید از پکیج تفاوت های اعجاب انگیز زنان و مردان در سایت فوت و فن استفاده کنید.

 

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.