فوت و فن | آموزش آنلاین

تاثیر ذهن و افکار بر روی جسم

تصویر تاثیر افکار بر جسم

توجه به نازیبایی ها یا ناخواسته ها و یا احساس پریشانی، ناامیدی، یا هر گونه افکار منفی طبعات بدی در زندگی و اتفاقات روزمره ما میگذارد و ارزوها و اهدافمان را از ما دور میکند و ما را به سمت نا خواسته هایمان یا اتفاقاتی که دوستشان نداریم از قبیل فقر، روابط بد، بیماری، و غیره سوق میدهد و میکشاند. این افکار منفی که در نهایت باعث فرستادن ارتعاش منفی از جانب ما به کائنات می شود قبل از اینکه اتفاقات بد و منفی را وارد زندگی ما کند بر روی جسم ما تاثیر میگذارد و جسم ما را بیمار و نا خوش میکند به عبارتی دیگر هرگونه بیماری در جسم، نشانه نوعی ناپاکی در ذهن است. افکار ما رابطه مستقیم با جسم ما دارند و ذهن ما مانند یک فرمانروا بر جسم فرمانبر حکومت میکند. ارتعاش منفی ذهن ما اول در جسممان و به صورت بیماری پدیدار میشود. و بعد آثارش در زندگی فیزیکی ما نمایان می شود.

بیماری نمایانگر بی قراری و نا آرامی ذهن است.

با ذکر مثال هایی که برای همه ما عینی بوده و بارها اتفاق افتاده میتوان تاثیر ذهن و افکار را بر روی جسم اثبات کرد. بارها ما خاطرات بد و غم انگیز گذشته در زندگیمان را مرور کردیم یا به یاد آوردیم و دیده ایم که همان لحظه احساس بسیار بدی داشتیم یا گاها تپش قلب گرفتیم یا در بعضی موارد ناخود اگاه اشک ریخته ایم یا شاید لرزه ای در بدنمان افتاده که نشانگر تاثیر ذهن و افکار بر روی جسم است و گاهی هم شده یاد خاطرات شیرین و لحظات خوشی در طول زندگیمان افتاده ایم که در آن لحظه ها هم احساس بسیار عالی و سبکی کرده ایم و ناخوداگاه خنده بروی لبانمان نقش بسته است و احساس رضایت، شادی و خوشبختی مارا فرا گرفته و در هر دو نوع فکر منفی یا مثبت بلافاصله تاثیر آن بروی جسممان را دیده ایم. بنابراین هرگاه بیمار شدید، بدانید که زنگ خطر برایتان به صدا درآمده و باید با افکار مثبت و یادآوری مواردی که بابتشان خداوند مهربان را شاکر هستید و یا توجه به زیبایی های اطرافتان ارتعاشتان را مثبت کنید. تا نه تنها از بیماری ها در امان باشید و جسم سالم، پر انرژی و سر زنده ای داشته باشید بلکه اتفاقات مثبت و خوبی را به زندگیتان فرا بخوانید و از قدرت خارق العاده ذهنتان در جهت زندگی با نشاط و ایده آل بهره ببرید. و خوشبختی را تمام و کمال تجربه کنید.

ابوالفضل بیات | مدرس قانون جهان هستی

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.