فوت و فن | آموزش آنلاین

برنامه ریزی توسعه فردی

توسعه فردی

 برنامه ریزی توسعه فردی چیست؟

امروزه برای مطابقت با خواسته های محل کار ، هر کارمند باید فرصتی برای پیشرفت حرفه ای یا رشد در شغل خود داشته باشد. گذاشتن زمان برای بحث در مورد نیازهای حرفه ای یا خواسته های هر کارمند برای رشد ، به طور میانگین حداقل سالی یک بار، اساس روند برنامه توسعه فردی (IDP) است.

یک برنامه ریزی توسعه فردی به کارمندان کمک می کند نقاط قوت و زمینه های پیشرفت خود را درک کنند. این طرح باید شامل مراحل واضح و عملیاتی باشد که به کارمندان کمک می کند تا در زمینه پیشرفت حرفه ای کار کنند.

اجزای یک برنامه توسعه فردی

یک برنامه توسعه فردی باید شامل بخشهای زیر باشد:

 • اهداف و آرزوهای حرفه ای
 • نقاط قوت و استعدادها
 • فرصت های توسعه
 • برنامه های عملیاتی

حال به توضیح جداگانه هرکدام از بخش ها می پردایم:

اهداف و آرزوهای حرفه ای:

اهداف شغلی ، انتظارات و تاریخ اتمام کارها را ذکر کنید. وقتی کارمندان و مدیران اهداف را بیان می کنند ارزیابی راحت تر انجام شده و آنچه را که برای دستیابی به اهداف لازم است، می سنجند.

برنامه ها ابزارهای مفید برای مدیران هستند؛ زیرا می توانند تعیین کنند آیا افراد مراحل را انجام داده اند یا نه، به طور مشخص پیشرفت را با گذشت زمان درک کنند و کارمندان  را با عینیت بیشتری ارزیابی کنند.

نقاط قوت و استعدادها:

در صورت امکان لیستی از بازخورد عملکرد کارمند یا از صلاحیت های اصلی برای شناسایی دانش، مهارت ها و استعدادهای خاص استفاده کنید. بازخورد مثبت مهم است و ذکر نقاط قوت به کارکنان کمک می کند تا اعتماد به نفس و آمادگی را برای چالش های جدید ایجاد کنند.

فرصت های توسعه:

هر فرصت توسعه را با یک هدف متناظر ذکر کنید. به عنوان مثال ، اگر فرصت توسعه “مهارت های ارتباطی” باشد، هدف می تواند درصد رضایت بخش از بازخورد ها نسبت به مکالمه باشد.

برنامه های عملیاتی:

برنامه های اقدام باید مشخص و قابل دستیابی باشند. جزئیات برنامه باید به طور کامل روشن و واضح باشد و همچنین برنامه قابل اجرا باشد .از اهداف رویائی یا برنامه های فشرده و غیر قابل اجرا دوری کنید.

 

نحوه اجرای برنامه های توسعه فردی

برای اجرای برنامه های توسعه برای کارمندان این مراحل را دنبال کنید:

از برنامه خود شروع کنید

برای مکالمه خود آماده شوید

با کارمند خود ملاقات کنید

یک طرح خوب ایجاد کنید

 

 

1. از برنامه خود شروع کنید

در قدم اول برای خود برنامه ریزی کنید. هنگامی که برنامه های توسعه برای تمام سطوح کارمندان اجرا شود و کارمندان مشاهده  کنند که افراد در سمت بالاتر هم  برای بهبود خود کار می کنند ، باعث ایجاد اعتماد می شود و همه را تشویق می کند تا صادقانه خود را ارزیابی کنند.

 

2. آماده گفتگو شوید

به کارمند خود یک پرسشنامه برنامه توسعه بدهید. این فرم های نظر سنجی از کارمندان می خواهند موارد زیر را شناسایی کنند:

اهداف و آرزوهای حرفه ای

چیزهایی که به آنها انگیزه می دهد

اشتیاق ، مهارت و استعداد

فرصت های توسعه

پاسخ های کارمند خود را مرور کنید و از بررسی عملکرد  برای آماده شدن جهت یک مکالمه هدفمند استفاده کنید. هدف شما این است که درک خود از کارمند را به روش هایی که می توانند به اهداف خود برسند و همچنین به شرکت شما کمک کنند، مرتبط کنید.

3.با کارمند خود ملاقات کنید

جلسات برنامه توسعه فردی معمولاً یک ساعت طول می کشد. به طور کلی، هنگامی که بحث در مورد اهداف، احساسات و مهارت ها می شود به کارمند اجازه دهید تا در بحث شرکت کنند. همکاری کنید تا مراحل عملیاتی را تشکیل دهید . جلسه باید به صورت مشارکتی، لذت بخش و پرمعنا باشد.

4. برنامه ریزی کنید

در نهایت پس از این مراحل شما به یک دید جامع و درست به کمک اعضا رسیده اید. اکنون بهترین فرصت برای برنامه ریزی است.

 

برنامه توسعه فردی چیست و چرا باید آن را ایجاد کرد؟

برنامه توسعه فردی سندی است که با شناسایی اهداف شغلی و اقداماتی که کارمند می تواند برای رسیدن به این اهداف انجام دهد ، رشد و توسعه را تشویق می کند. این برنامه معمولاً به همه افراد درون سازمان داده می شود.برنامه های توسعه فردی سودمند است زیرا کارمند و سرپرست، متعهد به اقداماتی می شوند که به رشد حرفه ای کارمند و سود آن برای شرکت کمک می کند. این برنامه ها باعث افزایش مشارکت کارمندان و ایجاد وفاداری می شود، همچنین باعث افزایش بهره وری و سوددهی  برای شرکت هایی که کارمند با مهارت بالاتر دارند، می شوند.

 

 

نکات مثبت برنامه ریزی توسعه فردی:

 • به شما کمک می کند نقاط قوت خود را ثبت کنید و هر گونه خلا در دانش، مجموعه مهارت ها یا تجربه های خود را شناسایی کنید.
 • به شما کمک می کند اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را که می تواند شما را به سمت عمل سوق دهد، شناسایی کنید.
 • به عنوان یک ابزار ضروری ارتباطی بین کارفرما و کارمند عمل می کند.
 • نمایشی بصری از نحوه اختصاص زمان خود برای کار در اهداف خاص ارائه می دهد.
 • نقاط عطف به دست آمده در این مسیر را تأیید می کند و احساس موفقیت و حرکت روزافزونی را فراهم می آورد.
 • پیشرفت را از طریق ارزیابی و تأمل ثبت می کند.

 

نوشتن برنامه توسعه فردی شخصی:

همانگونه که داشتن برنامه توسعه فردی در زمینه کار و حرفه نیاز است،در زندگی شخصی نیز مهم و حیاتی می باشد.که مراحل آن می تواند بهشرح زیر باشد:

 • شرح هدف از زبان خود درباره آنچه می خواهید در راه رسیدن به هدف و پیشرفت خود انجام دهید.
 • مراحل عمل. فعالیت هایی که به شما کمک می کنند از طریق تمرین یا آموزش به هدف خود برسید.
 • تعریف قابل اندازه گیری از موفقیت .به جای یک هدف بزرگ و دور، مسیر خود را به اهداف کوچک تقسیم کنید . اینگونه انگیزه بیشتر شده و عبور از مسیر تا رسیدن به هدف نهایی برایتان لذت بخش تر .
 • منابع مورد نیاز به طور دقیق مشخص کنید
 • تاریخ مورد نظر را یادداشت کنید تا برای کارهای خود نقطه پابان مشخص داشته باشید.

منبع:

 

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.