اختلالات جنسی زنان به طور کلی شامل موارد زیر می‌باشد:

۱. اختلال سردمزاجی زنان (میل جنسی کم‌کار یا پایین)

 • بطور کلی میل جنسی کم کار یا پایین یعنی: نبود یا کمبود (فقدان) خیالپردازی جنسی و نداشتن هیچ میلی نسبت به رابطه‌ی جنسی.
 • میل جنسی پایین علت اصلی سایر اختلالات جنسی است که حداقل نیمی از مشکلاتِ جنسی بوسیله‌ی میل جنسی پایین ایجاد می شوند. اغلب اوقات اگر میل جنسی پایین باشد، احتمالا برانگیختگی (تحریک) هم ایجاد نمی شود و بدون میل و برانگیختگیِ جنسی، ارتباط جنسی غیرممکن بنظر می رسد.
 • زنانی که سردمزاج هستند دچار یکی از انواع اختلالات جنسی زنان هستند و غالبا اقدامی برای شروع فعالیت جنسی ندارند و اگر نشانه‌ای از داشتن میل به رابطه‌ی جنسی از سوی همسرِ خود احساس کنند با اکراه آنرا قبول می کنند. بطور کلی این زنان دارای تجربه‌های جنسی بسیار کمی هستند پ، اما در بعضی موارد بخاطر اینکه میلِ صمیمی شدن با همسرِ خود را دارند یا در اثر اجبار، به نیازهای جنسیِ همسرشان پاسخ می دهند.
  -نبود میل جنسی ممکن است باعثِ کم شدن تعداد دفعات همبستری، عدمِ احساسِ جذابیت در همسر یا داشتنِ شکایت بخاطرِ نبودِ میلِ جنسی ظاهر شود.
 • هر فردی ممکن است در دوره‌ای از زندگی خویش بخاطر مجموعه‌ای از رخدادهای ناخوشایند دچار کم میلیِ جنسی شود، اما زمانیکه فرد بخاطر مشکلات جسمانی، مصرفِ دارو و مواد مخدر و یا شرایط بد محیطی با نبودِ علاقه‌ی جنسی مواجه می شود، به این عدم علاقه و میل جنسی اختلال میل جنسیِ کم کار گفته نمی شود(چون بخاطر یک سری از مسائل و مشکلات بوجود آمده است و کل عمرِ فرد را پوشش نمس دهد ).
 • برخی از پژوهشگران معتقدند برای اینکه میل جنسی کم کار را بسنجیم، بهتر است بجایِ اینکه تعداد دفعات رابطه‌ی جنسی فرد با همسرش را موردِ بررسی قرار دهیم، باید میزانِ دفعات تمایل و تفکرِ جنسیِ فرد را مورد بررسی قرار دهیم، چون بسیاری از افراد، بدونِ اینکه علاقه و میلی به برقراریِ رابطه‌ی جنسی داشته باشند به انجام رابطه‌ی جنسی می پردازند.
 • اختلالات جنسی زنان باعث پریشانی و مشکلاتِ بینِ فردی می شود.
 • میلِ جنسی پایین، بیشتر با مشکلات انگیختگی(تحریک) یا مشکل اوج لذت جنسی (ارگاسم) همراه است.
 • میلِ جنسی کم کار می تواند ۲ حالت داشته باشد: الف: ممکن است مشکل از ابتدا وجود داشته باشد( فرد از ابتدا دچار کم میلی بوده باشد) .ب: نتیجه‌ی پریشانیِ ناشی از اختلال در برانگیختگی یا اوج لذت جنسی باشد(یعنی اینکه ممکن است فردی پر میل باشد اما چون در مرحله‌ی ۲ و ۳ رابطه‌ی جنسی به مشکل بخورد و آن مشکل حل نشود فرد دچار کم میلی شود).
 • افراد از نظر تاثیری که میل جنسیِ پایین بر مراحل بعدیِ پاسخِ جنسیِ شان می گذارد، متفاوت می باشند و در اکثر موارد، نبودِ میل به کاهشِ تعامل جنسی منجر می شود و در نتیجه تحریک و ارگاسم به ندرت تجربه خواهد شد.
 • پژوهش ها نشان داده است که میل جنسیِ پایین، غالبا به ناسازگاری زناشویی، نارضایتی زناشویی و مقدار متوسطی از اضطراب و افسردگی همراه است.
 • سن شروع اختلال میل جنسی کم کار همزمان با بلوغ جنسی است.
 • اختلال میل جنسی کم کار بویژه در زمان های پراسترس زندگی فرد خود را نشان می دهد و همزمان با از بین رفتن کامل این مشکلات نیز بهبود می یابد.
  -از دست دادن میل جنسی بسته به عوامل روانی، اجتماعی و ارتباطی ممکن است پیوسته یا دوره ای باشد. در برخی از افراد زمانیکه میل جنسی دوره‌ای کم می شود که مشکلات مربوط به نبودِ صمیمیت و یا وفاداری از جانبِ همسر وجود داشته باشد که منجر می شود که میل جنسی در طرف مقابل کم شود.

پیشنهاد می شود که همراه با این مقاله (اختلالات جنسی زنان )، مقاله‌ی ۴ مرحله پاسخ جنسی را نیز مطالعه نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از پکیج بایدها و نبایدهای جنسی و در صورت داشتن اختلالات جنسی می توانید از پکیج درمان های جنسی استفاده نمایید.

فرشته همایونی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی